SOULLADĚNÍ

-

LÉČIVÉ KRUHY 

7 ,,vylaďování se"

 

setkání v léčivých online kruzích

 

plus setkáním na živo s kakao ceremonií

Chcete zažít psychosomatický přístup Gabora Maté na vlastní kůži?

 

Máte chuť pokročit ve svém životě o krok dál, potkat podobně naladěné duše a vyzkoušet si skupinovou práci?

 

Skupinová terapie je úžasná v tom, že vnímáme střípky sebe v odrazu každého z členů a tak si skládáme zpět svoji celistvost a pochopení své cesty a sebe samých.

V Soulladění se budeme vždy 2 týdny věnovat jednomu tématu:

 • Spojení s tělem a jeho moudrostí.
  Jak se vědomě spojovat se sebou a se signály těla.
 • Emoce, spouštěče a naše naprogramování.
  Zkoumáme emočně nabité situace, naše zranění a jak rozpoznat a léčit vlastní nefunkční programy a přesvědčení.
 • Trauma a léčení vnitřního dítěte.
  Rozpoznání vlastního zranění a nastartování procesu transformace bolesti ve vnitřní sílu.
 • Spojení se silou vlastní duše a jejím záměrem.
  Zkoumáme své zvládací strategie, které jsme si vytvořili k proplouvání životem. Učíme se rozpoznat sílu vlastní celistvosti a bytí v esenci.
 • Zvědomění a nastavení vlastních hranic.
  Budeme se učit rozpoznávat vlastní potřeby, učit se dosytit potlačené potřeby z dětství a nastavit své hranice z pozice vědomí vlastní jedinečnosti.
 • Spojení s vlastní celistvostí a vědomé žití.
  Seznámení se s částmi v nás a jak s nimi pracovat, abychom mohli žít náš záměr a své sny.
 • Rozvoj laskavosti, pochopení a sebelásky.
  Změna v nás je možná- rozpoznání vlastních pokroků, svých silných stránek a proměn v procesu soulladění.

Vyladíme své duše, těla i srdce k harmonii.

Protože síla je v nás samých, stačí se s ní spojit a vyladit tělo, srdce a mysl k souladu.

Pojďte do toho pokud chcete...

 • ... objevit sílu propojení.
 • ... pochopit své spouštěče, umět nakládat se svými náročnými emocemi a díky nim růst.
 • ... najít hlubší spojení se svým vnitřním dítětem.
 • ... žít vědomě a vnášet laskavost do svého života.
 • ... sdílet v kruhu lidí se stejným záměrem.
 • ... zvědomit a upevnit si spojení se svojí vnitřní moudrostí.

 

Program na vyladění těla i duše 

SOULLADĚNÍ

v léčivých online kruzích

 

 

 

Ladění se na svoji vnitřní moudrost

 

Kdo jsem a proč jít do léčivých kruhů se mnou?

 

Jako psycholožka s certifikací v přístupu Gabora Matého (Compassionate Inquiry) a v učení kundalini jógy ráda vnáším svoje znalosti z oblasti traumatu, jógy, psychoterapie, meditací a mindfulness do léčení.

Je mi ctí nabízet bezpečný prostor, laskavost, přijetí a respekt, aby se nastolilo léčení a moudrost vašeho těla a vaší esence vás vedla životem.

Pomáhám s odhalováním nevědomého nastavení a zranění, která často řídí naše zdraví a nemoci. Mým cílem je, abyste se mohli plně postavit do své síly a žít ze své jedinečné esence. 

Ve své praxi propojuji nejnovější poznatky z neurověd s prastarými jógovými i šamanskými technikami, tak, aby se nastolila celistvost v nás. 

Miluju propojování imaginací, arteterapie a prožitkové práce s tělem. Protože právě tělo nese obrovskou moudrost a v něm můžeme objevit to, co naší mysli zůstává skryté.

Proto cesta se mnou v léčivých kruzích bude hodně zaměřená na prožitek. Ráda vás podpořím v napojení se na vaši jedinečnou moudrost těla. Pomůžu vám v tom, abyste uměli využít svých spouštěčů a náročných emocí k vlastnímu růstu. Ukáži vám cesty k tomu, abyste plně vnímali sami sebe, své potřeby a uměli si tak podle toho nastavit hranice.

Mimo toho, že jsem praktikantkou Gaborova přístupu, jsem absolventkou výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii a certifikovanou lektorkou kundalini jógy a restorativní jógy. Také dokončuji výcvik v arteterapii a energetickém léčení.

Bude mi ctí, když vás budu moci doprovodit na vaší cestě v těchto léčivých kruzích.

 

Jak budou léčivé kruhy SoulLadění konkrétně probíhat?

 

Ve skupině bude maximálně 15 lidí.

7x se spolu potkáme online, a to každý druhý týden, a bude také možnost živého setkání na závěr formou kakao ceremonie.

SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ

Jednou za 14 dní se v úterý večer potkáme na ZOOMu a budeme sdílet k tématu, ke kterému dostanete vždy pracovní listy a tipy na vnitřní práci předem. Na skupinovém setkání se budeme učit pracovat s moudrostí těla, s laskavostí a pochopením signálů, které nám naše emoce a spouštěče přináší.

Samozřejmě vás průběžně podpořím i různými tipy na praxi vědomé pozornosti, budu sdílet různá cvičení a techniky, které snadno zahrnete do rutiny svých dní.

TÉMA A INSPIRACE ODE MNE

Každých 14 dní vám předám inspiraci k tématu daných dvou týdnů. Samozřejmostí jsou odborné informace k těmto tématům a cvičení a tipy, jak je rozvíjet do hloubky.

Cvičení a tipy si můžete zkoušet svým tempem a poté si ve skupině nasdílíme naše zkušenosti a poznání z nich.

PRÁCE A LADĚNÍ SE NA MOUDROST TĚLA

V každém setkání budete mít možnost hlubokého propojení s vnitřní moudrostí vašeho nitra. Budeme se společně na živo učit naslouchat tělu, jeho řeči a jak pracovat s náročnými emocemi.

Naučíte se být k sobě laskavějsí a naslouchat potlačeným potřebám, částem vás, které upadly v zapomnění, abyste propluli životem ,,se svojí smečkou nejbližších" (rozumějte hlavně v dětství).

Dozvíte se, proč vás některá přesvědčení nevědomě v životě řídí a jak to změnit. Naučíte se být k sobě pozornější a zažijete, jak na to, abyste žili převážně ze své celistvosti, ze své jedinečné esence.

SKUPINOVÁ PODPORA A LÉČENÍ 

 Skupinová terapie je odlišná od individuální a nese mnoho výhod, které individuální terapie nenabízí.

Skupinová dynamika nám pomáhá v nastolení změny pomocí rozpoznávání částí sebe v druhých lidech. Často rezonujeme se střípky příběhů a zkušeností druhých a proces léčení tak můžeme akcelerovat.

Díky různorodosti lidí ve skupině je možné znovunastolit vztahovou dynamiku z dětství a projít tak transformací a léčením ,,na živo" pomocí mne jako terapeutky a ostatních členů skupiny.

Ve skupině si můžeme zrcadlit vzájemně své silné i stinné stránky a vnášet tak více vědomé pozornosti k těmto svým částem.

Každý se může do skupinového sdílení zapojit natolik, kolik mu bude příjemné a vnímat tak zároveň jaké to je žít v propojení se svojí autenticitou, sdílet svoji pravdu a zároveň být plně vnímaný a přijímaný druhými.

KDY ZAČÍNÁME A KONČÍME?

Kruhy právě v těchto měsících probíhají. Setkání bývá jednou za 14dní.

Každé setkání je na 2 hodiny.

Pokud chcete dát vědět, až se budou otevírat další, přehlaste se tady:

7 léčivých online setkání.

1 zaměření na každých 14dní.

Teorie traumatu, emočních zranění, práce s emocemi, spouštěči a moudrostí těla.

Techniky, cvičení a tipy na podporu vědomé pozornosti.

Praktické tipy a materiály k tématu měsíce. 

Náruč inspirace ode mne i od podobně naladěných lidí z kruhu.

 

 

Názory těch, kteří podobným programem se mnou prošli:

 

,,Milá Moniko. Kurz byl parádní, velmi mi rozšířil obzory a možnosti, kterými se můžu dále ubírat.

Tento půlrok byl pro mne velmi náročný, mnoho změn se událo v naší rodině a oceňuji nekonečnou podporu našeho kruhu.

Kurz mě naučil pracovat s negativními emocemi takovým způsobem, který by mne nikdy nenapadl a naučil mne jak s těmito emocemi dále pracovat, jak je opečovávat a jak jim dávat tu správnou pozornost, kterou potřebují a ne tyto negativní emoce zavírat do krabiček a nechat na ně sedat prach.

Už ani nemám tolik obavy otevírat staré zaprášené krabičky a umím jim dopřát tu péči a pozornost, kterou potřebují a po které volají. Jsem moc ráda za tento kurz a doporučuji ho všem, kteří si chtějí dopřát lásku."

Petra

,, ...

Byla to pro mě příležitost podívat se na osobni procesy z jiného úhlu a i s nimi zase nově zacházet a objevovat. Vícevrstvé uchopení mi moc vyhovuje.

Monika nabízí návrhy, ze kterých si lze vybrat dle aktuálního rozpoložení. Propojuje jógu, imaginace a meditace, návrhy na propojení se živly a přírodou, jiné tvořivé aktivity a mnoho dalšího.

Inspirace plný hrnec, stačí si jen vybrat 😉 Velmi si vážím jejího citlivého a upřímného provázení a že když je potřeba, je vždy nablízku, aby nás podpořila. "

Anička

Mír pro všechny začíná mírem v nás samých.

,,Soulladění pro mě bylo hlavně o sdílení a vnímání ostatních, náš ženský kruh se pro mě stal moc důležitý.

Snad během každého sdílení na zoomu mě Monika něčím "naťukla" - její individuální přístup a schopnost naslouchat a rychle analyzovat mi pokaždé něco přinesla. A mnohdy ono "naťuknutí" přišlo i od ostatních "sester".

V Soulladění jsme taky dostaly mnoho dalších tipů na cestu k sobě a do sebe, na léčení starých zranění a celkově k větší pohodě a spokojenosti.

Kdybych měla svůj pocit ze Soulladění popsat hodně stručně - je to pro mě takový hebký tlustý polštářek, na který se vždycky s chutí svalím a nechám se jím opečovávat."

Jana