KDO JSEM

Jako psychoterapeutka pomáhám lidem nalézat své kořeny a mít rád sebe sama a svůj život. Ukazuji cesty do nitra pomocí vlastní tvořivé mysli, procítění těla a imaginací. Věřím, že děti mají klíč ke štěstí, proto podporuji přirozený rozvoj fantazie už u těch nejmenších.

 

  • Žena, která se snaží v životě především naslouchat vnitřnímu hlasu, svým emocím a pocitům. Miluji barvy, tanec, hravost, ale i racionalitu – ráda propojuji tyto dva světy.
  • Máma zastávající přirozenou výchovu, v napojení na vlastní moudrost a intuici. Věřím, že je třeba naslouchat potřebám a emocím dětí stejně jako svým a podporovat jejich vnitřní “barevný” svět.
  • Psychoterapeutka a průvodkyně vnitřní krajinou nitra, která věří, že díky poznání sebe a přijetím i svých nevědomých částí si může člověk vytvořit život svých snů a překročit tak své strachy.

Vnímám, že klíčem k tomuto všemu mi bylo mé vlastní sebepřijetí, pochopení se a sebeláska.

Díky meditacím, imaginacím a jiné práci se svojí myslí jsem našla cestu, jak je možné se napojit na vlastní opravdové já. Našla jsem zdroj, který je za naší osobností, za všemi slupkami rolí, které v životě hrajeme.

Aneb, začala jsem se řídit heslem:

,,UVOLNI SE A USLYŠ SVŮJ HLAS” 

Mysl, která je propojená se svojí vnitřní moudrostí, bude čím dál lepší v naplňování svých nejhlubších a nejvíce autentických přáních.

Přišla jsem na to, že když jsme k sobě upřímní, zjistíme, že nemáme kontrolu nad vším ve svém životě a že právě velkým uměním je nechat se vést.

 

MOJE CESTA K SOUČASNÉ VERZI SEBE 

Ne vždy jsem se sebou, svými emocemi a myslí uměla zacházet a být spokojená tak jako nyní.

  • Dříve jsem často ignorovala své pocity a signály svého těla. Nebrala jsem tělo dostatečně vážně. Až když mi předalo svůj vzkaz nemocí pochopila jsem více.
  • Neuměla jsem si pravidelně dělat čas na zklidnění své mysli a meditaci.
  • Často jsem také šla přes svoji hranici, například v obětování se druhým. Nebo nebylo výjimkou, že jsem až výbuchem vzteku či pláčem uměla sdělit, co mně není příjemné.
  • Pravdou také je, že jsem dříve měla celkově tendence se srovnávat s ostatními. Více jsem se porovnávala, chtěla dokázat a žít to, co se nějakým způsobem ode mne očekávalo. V podstatě tak, jak nás i současný systém, nejen vzdělávací, vede.
  • Vnímala jsem, že chci sama za sebe žít a také vychovávat své děti trošku jinak. Mimo zajetý ,,mainstream” a trošku odlišně než byly předešlé generace před námi zvyklé. Jen jsem nevěděla jak přesně na to.
  • Chtěla jsem se naučit plně si důvěřovat, mít se ráda se vším, co ke mně patří. Přestat chtít být dokonalá a perfektní ve všem. Nezaměřovat se jen na cíl, ale spíš se soustředit na objevení svých vlastních vnitřní pokladů uvnitř a podpořit už i děti v tom, aby je neztratily.
  • Toužila jsem po tom, abych mohla plně spoléhat na své pocity, intuici. Abych dokázala pochopit a rozklíčovat, co mi mé emoce sdělují a řídila svůj život podle toho. Tak jsem si to přála dělat i ve výchově svých dětí.

Racionálně jsem věděla, že musím začít od sebe a být plně v napojení na své moudré nitro, na své vlastní vnitřní dítě. A jeho případné emoční bolesti, které utrpělo,vyléčit. 

Když jsem já sama pochopila,že naplněná cesta životem vede jedině skrze vlastní sebepoznání a odhalení vlastní vnitřní krásy, svého nevědomí, začal se mi život měnit.

Nyní ráda pomáhám ostatním s napojením se na jejich moudré nitro, aby mohli žít své sny a svoje dary naplno. Vnímám, že podpořit už děti v jejich vnitřním světě a přistupovat k nim s respektem a partnersky má velký vliv na pozdější rozvoj sebehodnoty a naplněný život.

 

MÉ ŘÁDKY BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT, POKUD CHCETE…

… Umět se snadno napojit na vnitřní klid, vlastní moudrost, harmonii, intuici a sílu.

… S lehkostí v duši být schopni odolávat vnějšímu tlaku, dělat si věci po svém a vědět, že to je tak pro vás a vaše dítě to nejlepší.

… Aby vaše dítě si bylo vědomo své hodnoty, dokázalo spoléhat na své vnitřní zdroje a nesrovnávalo se s ostatními.

Mít respektující, empatickou komunikaci s vašimi dětmi a mít mezi sebou láskyplné napojení.

Děti vést v životě k tvořivosti, aby věděly, z jakých zdrojů uvnitř mohou čerpat a jak si zachovat pozitivní naladění.

 

JAK PRACOVAT SE SVOJÍ MYSLÍ A VNITŘNÍ MOUDROSTÍ

Na svém webu postupně sepisuji poznatky, které jsou výsledkem mé dlouhodobé práce na sobě, vlastním sebepoznání skrze vlastní terapeutickou praxi a mateřství.

Věřím, že díky zklidnění, meditaci a imaginaci, ve kterých dospělí i děti mohou pracovat se svojí myslí, si můžeme vytvořit život sobě na míru. 

 

CO MÁM PRO VÁS

Pokud máte chuť naslouchat svému pravému já, můžete si stáhnout zdarma ,,IMAGINACI VNITŘNÍHO PRŮVODCE" v rámci ukázky z mé knihy.

V ukázce se dozvíte, jak můžete dále s imaginací pracovat a její součástí je i nahrávka relaxace . Vnitřní rádce s vámi může jít životem a pomáhat vám v rozhodování, co je pro vás dobré.

Pokud chcete podporu v tvořivosti, můžete si zdarma stáhnout meditaci naladění se na své srdce- MEDITACE TVOŘIVOSTI.

Také na mych stránkách najdete vlastní meditační pokojík. Co že to je? Je to místo, kde se můžete nechat unášet do světa mandal. Jde o pohyblivý obrázek, který mění pomalu své mandaly z jedné na druhou a vy si u toho můžete dočerpat síly, vyprázdnit mysl a zameditovat si (bohužel tato funkce často není přístupná přes mobil, jen na počítači). Pohyblivou mandalu si můžete upravit i podle sebe a svého naladění (různé kombinace barev), když zadáte email, budete mít přístup i k této možnosti. Stáhnout si ji můžete na této stránce: PERSONALIZACE MANDAL

Na svém blogu vás chci inspirovat nejen podněty a rituály k práci a kultivaci mysli a tvoření si tak života podle vlastních představ, ale i k tvořivému a klidnému spolubytí s dětmi.

Ráda s vámi budu sdílet vlastní postřehy z mé praxe psychoterapeutické i mateřské o tom, jak být ve spojení se svým nitrem, abyste zvládali i mateřství a přípravu na něj přirozeně a s radostí.

 

CHCETE ŽÍT SVÉ SNY A PODPOŘIT V TOM UŽ I DĚTI? 

E-book, který nedávno spatřil světlo světa ,,ODEMKNI SVÉ NOVÉ JÁ", je plný audionahrávek imaginací. Máte v něm konkrétní návody a tipy, jak sebe hlouběji poznat a pracovat se svým životem tak, abyste žili to, po čem toužíte

Pro děti nyní připravuji audionahrávky imaginací. Na mém blogu však najdete také nejrůznější náměty, jak v dětech i jinou cestou můžeme podporovat jejich vnitřní život. Jak s nimi můžeme být v kontaktu skrze fantazii a příběhy.

Konkrétně se jedná o soubor imaginací a relaxačních cvičení pro děti, které pracují stejně tak jako u nás dospělých s naší obrazotvorností a mají léčivý potenciál. Ke stažení zdarma je jedna z těchto imaginací tu- IMAGINACE PRO DĚTI.

Jsou to příběhy, výpravy do dětské duše, které můžete dětem pouštět k odpočinku a zklidnění. Mým záměrem bylo také, aby se mohly již malé děti začít učit pracovat se svojí vnitřní sílou. Aby věděly, že mají v sobě obrovský poklad v podobě vnitřní síly a že je možné se s ní učit zacházet.

Jsou to imaginativní cvičení zaměřené hlavně na podporu síly, zdraví, sebevědomí, sebedůvěry a koncentrace. Díky imaginacím může dítě získat dovednost pracovat se sebou, když se cítí v nepohodě, pociťuje napětí, vztek, úzkost či strach.

Nahrála jsem také ozdravné příběhy pro podporu zdraví a léčby, když je dítko zrovna nemocné.

Přeji vám krásnou cestu do vlastního i dětského nitra!

Monika