Chcete své dítko naučit, jak zvládat emoce?

 

Chcete ho naučit, jak si poradit s obavami?

 

Rozvinout u něj zdravé sebevědomí, sebelásku, spokojenost a hlavně umění tvořit si své štěstí?

 

 

POMOZME DĚTEM OBJEVIT ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ 

Mám pro vás knihu s CD/MP3, která

 • dítě naučí zklidnit se.
 • podpoří dětské sebevědomí.
 • ukáže dítku, jak dočerpávat síly.
 • rozvine dětskou fantazii.

MÁ KOUZELNÁ ZAHRADA

Ilustrovaná kniha s nahrávkami imaginací pro děti

téměř 100 stran plných inspirativních ilustrací a textů

76 minut nahrávek

14 imaginačních příběhů 

1 relaxace

 

Meditace

Imaginace

Relaxace

Mír pro všechny začíná mírem v nás samých.

Kniha, která podpoří emoční rozvoj dítěte

Emoce hýbou světem, naučme děti chápat je, přijímat a pracovat s nimi. 

Protože zralé emoce znamenají zralé vztahy

Aby vztahy fungovaly, je potřeba umět zacházet se svými pocity a potřebami. Učme tomu své děti už od dětství.

Vybavme děti klíčem k tvoření si šťastného a naplněného života.

V dnešní době máme k dispozici spoustu informací a možností. O to těžší je se zaměřit na poznání sebe sama a své jedinečnosti. Vybavme děti klíčem k poznání svých darů, k možnostem tvoření si šťastného života a k sebevědomí.

CO TÍM DÍTĚ ZÍSKÁ?

 • Naučí se uvolnit a zklidnit.

 • Nástroj, jak překonat strach a překážky.

 • Bude k sobě i druhým pozornější.

 • Naučí se všímat si emocí.

 • Bude vnímavější k potřebám svým i druhých.

 • Bude schopnější navazovat harmonické vztahy.

CO JSOU IMAGINACE?

Imaginace pracují se světem představ, které jsou pro děti v knize laděné pozitivně a motivačně. Tak, aby objevovaly svoji sílu, sebevědomí a možnosti.

Děti se tak učí zacházet se sebou laskavě. Jsou pozornější k pocitům, nejen vlastním, ale i u druhých.

Učí se o sobě, získávají zdravé sebevědomí a hranice.

Co získáte vy jako kouč dětí?

JAK IMAGINAČNÍ PŘÍBĚHY POMOHOU VÁM?

 • NÁVOD NA RELAXACE S DĚTMI HROU
  V knize je nahrávka i text relaxace, která je dobrá k obecnému uvolnění dítka. Může se používat buď samostatně, nebo před imaginačními příběhy. V uvolněném těle a mysli se rozhostí síla navozených pocitů snadněji. Relaxaci dobře využijete i při běžných zátěžových situacích v životě.
 • NÁSTROJ KE ZKLIDNĚNÍ DĚTÍ
  Tím, že si dítě vytvoří rituál z hry s představami, budete vědět, kde je jeho niterné útočiště a můžete mu snadněji pomoc naladit se na vnitřní klid.
 • PODPORU V POCHOPENÍ POCITŮ DÍTKA
  Někdy je těžké mluvit o pocitech a prožívání, ale příběhy vám přístup k emocím dítěte ulehčí.
 • POMOC PŘI EMOČNÍM ROZVOJI DÍTĚTE
  Ponoření se do světa představ a pozitivních obrazů pomáhá s praktickým rozvíjením tělesného vnímání, koncentrací a celkovým uchopováním emočních událostí.
 • NOVÝ RITUÁL, KTERÝ JE ZÁBAVNÝ A ZÁROVEŇ UŽITEČNÝ
  Tento rituál k navazování spojení s vnitřními představami nám hravým způsobem umožní nahlížet do nitra dítka. A tím nám umetá cestičku k jeho srdci a můžeme se tak z jeho průvodcování víc radovat.

KDO JSEM A CO VÍM O IMAGINACÍCH?

Jako psycholožka, psychoterapeutka a máma dvou malých dětí miluji imaginace, relaxace a tvořivost

Absolvovala jsem i pětiletý psychoterapeutický výcvik v imaginační práci. Konkrétně v Katathymně imaginativní psychoterapii (KIP).

Děti mají svůj svět, své starosti. A my jim do života dáváme hlavně velkou porci lásky. Není většího daru.

Když je ale vybavíme i nástroji k tomu, aby si samy utvořily svůj naplněný život, neprohloupíme.